Bestuur

Bestuur VVM

Het dagelijks hoofdbestuur van de vereniging bestaat uit vijf enthousiaste bestuursleden die samen de vereniging besturen. Ongeveer 6 keer per jaar komt het bestuur bijeen om de dagelijkse gang van zaken te bespreken. Samen met de werkgroepen Denktank en maatvoerdersdagen organiseert de vereniging verschillende activiteiten die je hier op onze website kunt vinden. Kortom een bestuur van een levendige vereniging.


  • Voorzitter:

Voorzitter

Jan van Bale
voorzitter@maatvoeren.nl

Op de algemene ledenvergadering van 19 april 2015 heeft Jan de voorzittershamer van Hans Dekker overgenomen. Tevens is Jan eindredacteur van ons verenigingsblad “Maatgevend”.


 

  • Secretaris:

Secretaris

Dennis ten Voorde
secretaris@maatvoeren.nl

De op de algemene ledenvergadering gekozen secretaris Wim van Oosterhout heeft afgelopen september 2015 besloten dat hij terugtreed als secretaris. Hij kon de werkzaamheden niet meer combineren met zijn andere werkzaamheden. Algemeen bestuurslid Dennis neemt het stokje over tot de volgende algemene ledenvergadering.


  • Penningmeester:

Penningmeester

Pier Kooistra
penningmeester@maatvoeren.nl

Sinds 2014 is Pier de penningmeester van de vereniging.


  • Adviserend lid & afgevaardigde Denktank:

150924 - Arjan Langerak - foto

Arjan Langerak

arjan@maatvoeren.nl

Arjan gaat naast zijn adviseerde rol binnen ons bestuur zich bezig houden met de DenkTank.


  • Adviserend lid:

Yuksel Buyukcelik

yuksel@maatvoeren.nl

Yuksel heeft zich bij de laatste ledenvergadering aangemeld als adviserend bestuurslid. Tevens gaat hij samen met enkele leden een werkgroep opzetten om nieuwe leden te werven.